menu
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Pronos sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Przyjaźni 6/U5, 53-030 Wrocław; [email protected]

  Jakie informacje są przetwarzane? Pronos sp. z o.o. jako Administrator przetwarza takie dane jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu , adres poczty elektronicznej, wykształcenie i przebieg Twojego zatrudnienia.

  Twoje informacje zostaną udostępnione wewnętrznie, w tym członkom działu kadr i zespołu rekrutacji.

  Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

  Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w rekrutacji na powyższe stanowisko, będziemy przechowywać Twoje dane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
  Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych będziemy przechowywać Twoje dane osobowe (cv) przez okres 12 miesięcy liczny od daty złożenia cv.

  Masz prawo:
  – dostępu do swoich danych:
  – żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne)
  – wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  – oraz uzyskania kopii danych.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeśli ich nie podasz nie będziemy mogli rozpatrywać Twojej aplikacji w procesie rekrutacji.

  Twoje dane nie podlegają profilowaniu.

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą informacją oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Jeśli jednak chcesz zgłosić skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych lub jesteś niezadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. +48 (22) 531 03 00.